ผลงานของเรา

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี

โรงพยาบาลมาบอำมฤต

โรงพยาบาลท่าแซะ

โรงพยาบาลกาณจนดิษฐ์

โรงพยาบาลบ้านนาสาร

โรงพยาบาลกระบุรี

โรงพยาบาลสิโรรส

โรงพยาบาลปะทิว

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

N-Health นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลทุ่งตะโก

โรงพยาบาลนครคริสเตียน

ฯลฯ

Visitors: 25,289