หลอดไฟกล้องจุลทรรศน์

6 v 20 w และ 6 v 30 w ค่ะ
Visitors: 25,289