กระป๋องทิ้งเข็ม,วัสดุติดเชื้อ

มี 2 ขนาด 

ขนาด 5 x 7 นิ้ว  10s/pack

ขนาด 3.5 x 5 นิ้ว 20s/pack

Visitors: 25,290