ติดต่อเราสถานที่ตั้ง บริษัท ดีเคเอ็มเอส จำกัด , ดีเค เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
DKMS.,Co.Ltd , DK Medical Service.,Co.Ltd
ที่ตั้ง :  94 ประชาราษฎร์ 12 ตลาดขวัญ เมือง
จังหวัด :  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :  11000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  091-979-9393
แฟกซ์ :  02-526-8977 , 077-971-237 ต่อ 8
โทรศัพท์มือถือ :  091-979-9393
E-mail :  info@dkms.co.th
เว็บไซต์ :  http://www.dkms.co.th
 LINE ID :  @dkms

แบบฟอร์มติดต่อกลับ