ข้อตกลงในการซื้อเครื่องมือและการรับประกัน

1.   เครื่องมือทุกชนิดมีการรับประกันทุกเครื่องอย่างน้อย 1 ปี

2.   ทางบริษัทไม่สามารถลงรายละเอียดราคาได้เนื่องจากข้อแม้ในการขาย 

3.   ทางบริษัท มีการตรวจสอบเครื่องมือและสอนวิธีการใช้งานทุกเครื่อง

4.   ทางบริษัทจะทำการส่งใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วนเเล้ว

5.   ในกรณีลูกค้าต่างจังหวัดทางบริษัทจะขนส่งผ่าน บริษัท อินเตอร์ เอ็กเพลส จำกัด เท่านั้น ยกเว้น กรณีเครื่องที่มีขนาดเล็กเท่านั้น